Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0888379062 hoặc 088 8379062 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
0888379062

    088 837 9047088 837 9048088 837 9049088 837 9050088 837 9051088 837 9052088 837 9053088 837 9054088 837 9055088 837 9056088 837 9057088 837 9058088 837 9059088 837 9060088 837 9061088 837 9062088 837 9063088 837 9064088 837 9065088 837 9066088 837 9067088 837 9068088 837 9069088 837 9070088 837 9071088 837 9072088 837 9073088 837 9074088 837 9075088 837 9076

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0888379062 / 088 8379062 / 088 837 9062 …

4131

Nếu ai bị Số điện thoại 0888379062 hoặc 088 8379062 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha