Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0886219451 hoặc 088 6219451 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Chứng khoán

    088 621 9436088 621 9437088 621 9438088 621 9439088 621 9440088 621 9441088 621 9442088 621 9443088 621 9444088 621 9445088 621 9446088 621 9447088 621 9448088 621 9449088 621 9450088 621 9451088 621 9452088 621 9453088 621 9454088 621 9455088 621 9456088 621 9457088 621 9458088 621 9459088 621 9460088 621 9461088 621 9462088 621 9463088 621 9464088 621 9465

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0886219451 / 088 6219451 / 088 621 9451 …

4411

Nếu ai bị Số điện thoại 0886219451 hoặc 088 6219451 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha