Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0877015372 hoặc 087 7015372 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Gọi làm phiền

    087 701 5357087 701 5358087 701 5359087 701 5360087 701 5361087 701 5362087 701 5363087 701 5364087 701 5365087 701 5366087 701 5367087 701 5368087 701 5369087 701 5370087 701 5371087 701 5372087 701 5373087 701 5374087 701 5375087 701 5376087 701 5377087 701 5378087 701 5379087 701 5380087 701 5381087 701 5382087 701 5383087 701 5384087 701 5385087 701 5386

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0877015372 / 087 7015372 / 087 701 5372 …

4380

Nếu ai bị Số điện thoại 0877015372 hoặc 087 7015372 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha