Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0868637323 hoặc 086 8637323 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 1 lần
Toét
Oa ta la
Oa ta la

    086 863 7308086 863 7309086 863 7310086 863 7311086 863 7312086 863 7313086 863 7314086 863 7315086 863 7316086 863 7317086 863 7318086 863 7319086 863 7320086 863 7321086 863 7322086 863 7323086 863 7324086 863 7325086 863 7326086 863 7327086 863 7328086 863 7329086 863 7330086 863 7331086 863 7332086 863 7333086 863 7334086 863 7335086 863 7336086 863 7337

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0868637323 / 086 8637323 / 086 863 7323 …

4055

Nếu ai bị Số điện thoại 0868637323 hoặc 086 8637323 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha