Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0868514515 hoặc 086 8514515 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Toàn bọn hỗ trợ vay tiền, gọi liên tục, mệt vcl

    086 851 4500086 851 4501086 851 4502086 851 4503086 851 4504086 851 4505086 851 4506086 851 4507086 851 4508086 851 4509086 851 4510086 851 4511086 851 4512086 851 4513086 851 4514086 851 4515086 851 4516086 851 4517086 851 4518086 851 4519086 851 4520086 851 4521086 851 4522086 851 4523086 851 4524086 851 4525086 851 4526086 851 4527086 851 4528086 851 4529

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0868514515 / 086 8514515 / 086 851 4515 …

4600

Nếu ai bị Số điện thoại 0868514515 hoặc 086 8514515 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha