Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0868179613 hoặc 086 8179613 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Gọi đến gióng máy nói cục cảnh sát gì đó tôi tắt cái bụp

    086 817 9598086 817 9599086 817 9600086 817 9601086 817 9602086 817 9603086 817 9604086 817 9605086 817 9606086 817 9607086 817 9608086 817 9609086 817 9610086 817 9611086 817 9612086 817 9613086 817 9614086 817 9615086 817 9616086 817 9617086 817 9618086 817 9619086 817 9620086 817 9621086 817 9622086 817 9623086 817 9624086 817 9625086 817 9626086 817 9627

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0868179613 / 086 8179613 / 086 817 9613 …

4094

Nếu ai bị Số điện thoại 0868179613 hoặc 086 8179613 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha