Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0867635684 hoặc 086 7635684 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Scammers claiming to be lottery operators

    086 763 5669086 763 5670086 763 5671086 763 5672086 763 5673086 763 5674086 763 5675086 763 5676086 763 5677086 763 5678086 763 5679086 763 5680086 763 5681086 763 5682086 763 5683086 763 5684086 763 5685086 763 5686086 763 5687086 763 5688086 763 5689086 763 5690086 763 5691086 763 5692086 763 5693086 763 5694086 763 5695086 763 5696086 763 5697086 763 5698

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0867635684 / 086 7635684 / 086 763 5684 …

4460

Nếu ai bị Số điện thoại 0867635684 hoặc 086 7635684 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha