Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0867023587 hoặc 086 7023587 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nháy máy

    086 702 3572086 702 3573086 702 3574086 702 3575086 702 3576086 702 3577086 702 3578086 702 3579086 702 3580086 702 3581086 702 3582086 702 3583086 702 3584086 702 3585086 702 3586086 702 3587086 702 3588086 702 3589086 702 3590086 702 3591086 702 3592086 702 3593086 702 3594086 702 3595086 702 3596086 702 3597086 702 3598086 702 3599086 702 3600086 702 3601

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0867023587 / 086 7023587 / 086 702 3587 …

4347

Nếu ai bị Số điện thoại 0867023587 hoặc 086 7023587 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha