Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0867023494 hoặc 086 7023494 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 17 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 1 lần
Gọi nhở
Chứng khoán
Chứng khoán

    086 702 3479086 702 3480086 702 3481086 702 3482086 702 3483086 702 3484086 702 3485086 702 3486086 702 3487086 702 3488086 702 3489086 702 3490086 702 3491086 702 3492086 702 3493086 702 3494086 702 3495086 702 3496086 702 3497086 702 3498086 702 3499086 702 3500086 702 3501086 702 3502086 702 3503086 702 3504086 702 3505086 702 3506086 702 3507086 702 3508

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0867023494 / 086 7023494 / 086 702 3494 …

4153

Nếu ai bị Số điện thoại 0867023494 hoặc 086 7023494 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha