Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0866845386 hoặc 086 6845386 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Lừa đảo

    086 684 5371086 684 5372086 684 5373086 684 5374086 684 5375086 684 5376086 684 5377086 684 5378086 684 5379086 684 5380086 684 5381086 684 5382086 684 5383086 684 5384086 684 5385086 684 5386086 684 5387086 684 5388086 684 5389086 684 5390086 684 5391086 684 5392086 684 5393086 684 5394086 684 5395086 684 5396086 684 5397086 684 5398086 684 5399086 684 5400

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0866845386 / 086 6845386 / 086 684 5386 …

4393

Nếu ai bị Số điện thoại 0866845386 hoặc 086 6845386 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha