Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0866826242 hoặc 086 6826242 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Số này đã gọi cho tôi 0866826242

    086 682 6227086 682 6228086 682 6229086 682 6230086 682 6231086 682 6232086 682 6233086 682 6234086 682 6235086 682 6236086 682 6237086 682 6238086 682 6239086 682 6240086 682 6241086 682 6242086 682 6243086 682 6244086 682 6245086 682 6246086 682 6247086 682 6248086 682 6249086 682 6250086 682 6251086 682 6252086 682 6253086 682 6254086 682 6255086 682 6256

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0866826242 / 086 6826242 / 086 682 6242 …

4319

Nếu ai bị Số điện thoại 0866826242 hoặc 086 6826242 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha