Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0866231910 hoặc 086 6231910 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Làm phiền

    086 623 1895086 623 1896086 623 1897086 623 1898086 623 1899086 623 1900086 623 1901086 623 1902086 623 1903086 623 1904086 623 1905086 623 1906086 623 1907086 623 1908086 623 1909086 623 1910086 623 1911086 623 1912086 623 1913086 623 1914086 623 1915086 623 1916086 623 1917086 623 1918086 623 1919086 623 1920086 623 1921086 623 1922086 623 1923086 623 1924

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0866231910 / 086 6231910 / 086 623 1910 …

4222

Nếu ai bị Số điện thoại 0866231910 hoặc 086 6231910 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha