Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0866231787 hoặc 086 6231787 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    086 623 1772086 623 1773086 623 1774086 623 1775086 623 1776086 623 1777086 623 1778086 623 1779086 623 1780086 623 1781086 623 1782086 623 1783086 623 1784086 623 1785086 623 1786086 623 1787086 623 1788086 623 1789086 623 1790086 623 1791086 623 1792086 623 1793086 623 1794086 623 1795086 623 1796086 623 1797086 623 1798086 623 1799086 623 1800086 623 1801

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0866231787 / 086 6231787 / 086 623 1787 …

4403

Nếu ai bị Số điện thoại 0866231787 hoặc 086 6231787 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha