Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0866230650 hoặc 086 6230650 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    086 623 0635086 623 0636086 623 0637086 623 0638086 623 0639086 623 0640086 623 0641086 623 0642086 623 0643086 623 0644086 623 0645086 623 0646086 623 0647086 623 0648086 623 0649086 623 0650086 623 0651086 623 0652086 623 0653086 623 0654086 623 0655086 623 0656086 623 0657086 623 0658086 623 0659086 623 0660086 623 0661086 623 0662086 623 0663086 623 0664

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0866230650 / 086 6230650 / 086 623 0650 …

4061

Nếu ai bị Số điện thoại 0866230650 hoặc 086 6230650 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha