Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0866230640 hoặc 086 6230640 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Số Đt này rất phiền

    086 623 0625086 623 0626086 623 0627086 623 0628086 623 0629086 623 0630086 623 0631086 623 0632086 623 0633086 623 0634086 623 0635086 623 0636086 623 0637086 623 0638086 623 0639086 623 0640086 623 0641086 623 0642086 623 0643086 623 0644086 623 0645086 623 0646086 623 0647086 623 0648086 623 0649086 623 0650086 623 0651086 623 0652086 623 0653086 623 0654

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0866230640 / 086 6230640 / 086 623 0640 …

4360

Nếu ai bị Số điện thoại 0866230640 hoặc 086 6230640 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha