Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0866230557 hoặc 086 6230557 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Tìm gái gọi.

    086 623 0542086 623 0543086 623 0544086 623 0545086 623 0546086 623 0547086 623 0548086 623 0549086 623 0550086 623 0551086 623 0552086 623 0553086 623 0554086 623 0555086 623 0556086 623 0557086 623 0558086 623 0559086 623 0560086 623 0561086 623 0562086 623 0563086 623 0564086 623 0565086 623 0566086 623 0567086 623 0568086 623 0569086 623 0570086 623 0571

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0866230557 / 086 6230557 / 086 623 0557 …

4233

Nếu ai bị Số điện thoại 0866230557 hoặc 086 6230557 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha