Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0866230422 hoặc 086 6230422 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nhá mayz

    086 623 0407086 623 0408086 623 0409086 623 0410086 623 0411086 623 0412086 623 0413086 623 0414086 623 0415086 623 0416086 623 0417086 623 0418086 623 0419086 623 0420086 623 0421086 623 0422086 623 0423086 623 0424086 623 0425086 623 0426086 623 0427086 623 0428086 623 0429086 623 0430086 623 0431086 623 0432086 623 0433086 623 0434086 623 0435086 623 0436

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0866230422 / 086 6230422 / 086 623 0422 …

4356

Nếu ai bị Số điện thoại 0866230422 hoặc 086 6230422 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha