Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0866230229 hoặc 086 6230229 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 5 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Spam tu van tai chinh

    086 623 0214086 623 0215086 623 0216086 623 0217086 623 0218086 623 0219086 623 0220086 623 0221086 623 0222086 623 0223086 623 0224086 623 0225086 623 0226086 623 0227086 623 0228086 623 0229086 623 0230086 623 0231086 623 0232086 623 0233086 623 0234086 623 0235086 623 0236086 623 0237086 623 0238086 623 0239086 623 0240086 623 0241086 623 0242086 623 0243

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0866230229 / 086 6230229 / 086 623 0229 …

4425

Nếu ai bị Số điện thoại 0866230229 hoặc 086 6230229 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha