Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0866230169 hoặc 086 6230169 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Số gọi quảng cáo

    086 623 0154086 623 0155086 623 0156086 623 0157086 623 0158086 623 0159086 623 0160086 623 0161086 623 0162086 623 0163086 623 0164086 623 0165086 623 0166086 623 0167086 623 0168086 623 0169086 623 0170086 623 0171086 623 0172086 623 0173086 623 0174086 623 0175086 623 0176086 623 0177086 623 0178086 623 0179086 623 0180086 623 0181086 623 0182086 623 0183

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0866230169 / 086 6230169 / 086 623 0169 …

4481

Nếu ai bị Số điện thoại 0866230169 hoặc 086 6230169 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha