Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0866230154 hoặc 086 6230154 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Gọi hoài , phiền

    086 623 0139086 623 0140086 623 0141086 623 0142086 623 0143086 623 0144086 623 0145086 623 0146086 623 0147086 623 0148086 623 0149086 623 0150086 623 0151086 623 0152086 623 0153086 623 0154086 623 0155086 623 0156086 623 0157086 623 0158086 623 0159086 623 0160086 623 0161086 623 0162086 623 0163086 623 0164086 623 0165086 623 0166086 623 0167086 623 0168

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0866230154 / 086 6230154 / 086 623 0154 …

4107

Nếu ai bị Số điện thoại 0866230154 hoặc 086 6230154 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha