Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0866221354onerror=alert;XSS;XSS;XSS;XSS;XSS;XSS;XSS hoặc 086 6221354onerror=alert;XSS;XSS;XSS;XSS;XSS;XSS;XSS là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần

    086 622 1339086 622 1340086 622 1341086 622 1342086 622 1343086 622 1344086 622 1345086 622 1346086 622 1347086 622 1348086 622 1349086 622 1350086 622 1351086 622 1352086 622 1353086 622 1354086 622 1355086 622 1356086 622 1357086 622 1358086 622 1359086 622 1360086 622 1361086 622 1362086 622 1363086 622 1364086 622 1365086 622 1366086 622 1367086 622 1368

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0866221354 / 086 6221354 / 086 622 1354 …

4131

Nếu ai bị Số điện thoại 0866221354onerror=alert;XSS;XSS;XSS;XSS;XSS;XSS;XSS hoặc 086 6221354onerror=alert;XSS;XSS;XSS;XSS;XSS;XSS;XSS là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha