Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0866212819 hoặc 086 6212819 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Chứng khoán

    086 621 2804086 621 2805086 621 2806086 621 2807086 621 2808086 621 2809086 621 2810086 621 2811086 621 2812086 621 2813086 621 2814086 621 2815086 621 2816086 621 2817086 621 2818086 621 2819086 621 2820086 621 2821086 621 2822086 621 2823086 621 2824086 621 2825086 621 2826086 621 2827086 621 2828086 621 2829086 621 2830086 621 2831086 621 2832086 621 2833

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0866212819 / 086 6212819 / 086 621 2819 …

4183

Nếu ai bị Số điện thoại 0866212819 hoặc 086 6212819 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha