Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0866212714 hoặc 086 6212714 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 6 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Lừa fdaro

    086 621 2699086 621 2700086 621 2701086 621 2702086 621 2703086 621 2704086 621 2705086 621 2706086 621 2707086 621 2708086 621 2709086 621 2710086 621 2711086 621 2712086 621 2713086 621 2714086 621 2715086 621 2716086 621 2717086 621 2718086 621 2719086 621 2720086 621 2721086 621 2722086 621 2723086 621 2724086 621 2725086 621 2726086 621 2727086 621 2728

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0866212714 / 086 6212714 / 086 621 2714 …

4229

Nếu ai bị Số điện thoại 0866212714 hoặc 086 6212714 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha