Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0866211438 hoặc 086 6211438 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Quảng cáo, cho vay

    086 621 1423086 621 1424086 621 1425086 621 1426086 621 1427086 621 1428086 621 1429086 621 1430086 621 1431086 621 1432086 621 1433086 621 1434086 621 1435086 621 1436086 621 1437086 621 1438086 621 1439086 621 1440086 621 1441086 621 1442086 621 1443086 621 1444086 621 1445086 621 1446086 621 1447086 621 1448086 621 1449086 621 1450086 621 1451086 621 1452

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0866211438 / 086 6211438 / 086 621 1438 …

4253

Nếu ai bị Số điện thoại 0866211438 hoặc 086 6211438 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha