Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0866210846 hoặc 086 6210846 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 4 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
đm, suốt ngày gọi mời tham gia chứng khoán, cái L mẹ nó nứng suốt

    086 621 0831086 621 0832086 621 0833086 621 0834086 621 0835086 621 0836086 621 0837086 621 0838086 621 0839086 621 0840086 621 0841086 621 0842086 621 0843086 621 0844086 621 0845086 621 0846086 621 0847086 621 0848086 621 0849086 621 0850086 621 0851086 621 0852086 621 0853086 621 0854086 621 0855086 621 0856086 621 0857086 621 0858086 621 0859086 621 0860

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0866210846 / 086 6210846 / 086 621 0846 …

4432

Nếu ai bị Số điện thoại 0866210846 hoặc 086 6210846 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha