Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0866210667 hoặc 086 6210667 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Gọi kiểu mất dậy

    086 621 0652086 621 0653086 621 0654086 621 0655086 621 0656086 621 0657086 621 0658086 621 0659086 621 0660086 621 0661086 621 0662086 621 0663086 621 0664086 621 0665086 621 0666086 621 0667086 621 0668086 621 0669086 621 0670086 621 0671086 621 0672086 621 0673086 621 0674086 621 0675086 621 0676086 621 0677086 621 0678086 621 0679086 621 0680086 621 0681

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0866210667 / 086 6210667 / 086 621 0667 …

4516

Nếu ai bị Số điện thoại 0866210667 hoặc 086 6210667 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha