Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0866210604 hoặc 086 6210604 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Mới bị gọi 15g08 , 7/6/2022. QC chứng khoán.

    086 621 0589086 621 0590086 621 0591086 621 0592086 621 0593086 621 0594086 621 0595086 621 0596086 621 0597086 621 0598086 621 0599086 621 0600086 621 0601086 621 0602086 621 0603086 621 0604086 621 0605086 621 0606086 621 0607086 621 0608086 621 0609086 621 0610086 621 0611086 621 0612086 621 0613086 621 0614086 621 0615086 621 0616086 621 0617086 621 0618

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0866210604 / 086 6210604 / 086 621 0604 …

4186

Nếu ai bị Số điện thoại 0866210604 hoặc 086 6210604 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha