Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0866210410 hoặc 086 6210410 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Số máy ảo mn cẩn thận mất hết tt nhé

    086 621 0395086 621 0396086 621 0397086 621 0398086 621 0399086 621 0400086 621 0401086 621 0402086 621 0403086 621 0404086 621 0405086 621 0406086 621 0407086 621 0408086 621 0409086 621 0410086 621 0411086 621 0412086 621 0413086 621 0414086 621 0415086 621 0416086 621 0417086 621 0418086 621 0419086 621 0420086 621 0421086 621 0422086 621 0423086 621 0424

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0866210410 / 086 6210410 / 086 621 0410 …

4226

Nếu ai bị Số điện thoại 0866210410 hoặc 086 6210410 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha