Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0866210270 hoặc 086 6210270 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    086 621 0255086 621 0256086 621 0257086 621 0258086 621 0259086 621 0260086 621 0261086 621 0262086 621 0263086 621 0264086 621 0265086 621 0266086 621 0267086 621 0268086 621 0269086 621 0270086 621 0271086 621 0272086 621 0273086 621 0274086 621 0275086 621 0276086 621 0277086 621 0278086 621 0279086 621 0280086 621 0281086 621 0282086 621 0283086 621 0284

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0866210270 / 086 6210270 / 086 621 0270 …

4596

Nếu ai bị Số điện thoại 0866210270 hoặc 086 6210270 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha