Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0866210159 hoặc 086 6210159 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Sales chứng khoán

    086 621 0144086 621 0145086 621 0146086 621 0147086 621 0148086 621 0149086 621 0150086 621 0151086 621 0152086 621 0153086 621 0154086 621 0155086 621 0156086 621 0157086 621 0158086 621 0159086 621 0160086 621 0161086 621 0162086 621 0163086 621 0164086 621 0165086 621 0166086 621 0167086 621 0168086 621 0169086 621 0170086 621 0171086 621 0172086 621 0173

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0866210159 / 086 6210159 / 086 621 0159 …

4443

Nếu ai bị Số điện thoại 0866210159 hoặc 086 6210159 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha