Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0866210134 hoặc 086 6210134 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Spam, làm phiền

    086 621 0119086 621 0120086 621 0121086 621 0122086 621 0123086 621 0124086 621 0125086 621 0126086 621 0127086 621 0128086 621 0129086 621 0130086 621 0131086 621 0132086 621 0133086 621 0134086 621 0135086 621 0136086 621 0137086 621 0138086 621 0139086 621 0140086 621 0141086 621 0142086 621 0143086 621 0144086 621 0145086 621 0146086 621 0147086 621 0148

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0866210134 / 086 6210134 / 086 621 0134 …

4238

Nếu ai bị Số điện thoại 0866210134 hoặc 086 6210134 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha