Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0866209981 hoặc 086 6209981 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Mời gọi Tài chính chứng khoán lăng nhăng !

    086 620 9966086 620 9967086 620 9968086 620 9969086 620 9970086 620 9971086 620 9972086 620 9973086 620 9974086 620 9975086 620 9976086 620 9977086 620 9978086 620 9979086 620 9980086 620 9981086 620 9982086 620 9983086 620 9984086 620 9985086 620 9986086 620 9987086 620 9988086 620 9989086 620 9990086 620 9991086 620 9992086 620 9993086 620 9994086 620 9995

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0866209981 / 086 6209981 / 086 620 9981 …

4569

Nếu ai bị Số điện thoại 0866209981 hoặc 086 6209981 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha