Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0866209783 hoặc 086 6209783 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy ngàu 28/7/2022

    086 620 9768086 620 9769086 620 9770086 620 9771086 620 9772086 620 9773086 620 9774086 620 9775086 620 9776086 620 9777086 620 9778086 620 9779086 620 9780086 620 9781086 620 9782086 620 9783086 620 9784086 620 9785086 620 9786086 620 9787086 620 9788086 620 9789086 620 9790086 620 9791086 620 9792086 620 9793086 620 9794086 620 9795086 620 9796086 620 9797

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0866209783 / 086 6209783 / 086 620 9783 …

4159

Nếu ai bị Số điện thoại 0866209783 hoặc 086 6209783 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha