Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0866209747 hoặc 086 6209747 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Gọi lừa đảo vay tiền

    086 620 9732086 620 9733086 620 9734086 620 9735086 620 9736086 620 9737086 620 9738086 620 9739086 620 9740086 620 9741086 620 9742086 620 9743086 620 9744086 620 9745086 620 9746086 620 9747086 620 9748086 620 9749086 620 9750086 620 9751086 620 9752086 620 9753086 620 9754086 620 9755086 620 9756086 620 9757086 620 9758086 620 9759086 620 9760086 620 9761

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0866209747 / 086 6209747 / 086 620 9747 …

4208

Nếu ai bị Số điện thoại 0866209747 hoặc 086 6209747 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha