Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0866209727 hoặc 086 6209727 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 5 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy, làm phiền.

    086 620 9712086 620 9713086 620 9714086 620 9715086 620 9716086 620 9717086 620 9718086 620 9719086 620 9720086 620 9721086 620 9722086 620 9723086 620 9724086 620 9725086 620 9726086 620 9727086 620 9728086 620 9729086 620 9730086 620 9731086 620 9732086 620 9733086 620 9734086 620 9735086 620 9736086 620 9737086 620 9738086 620 9739086 620 9740086 620 9741

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0866209727 / 086 6209727 / 086 620 9727 …

4120

Nếu ai bị Số điện thoại 0866209727 hoặc 086 6209727 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha