Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0866209574 hoặc 086 6209574 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 5 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Làm phiền.

    086 620 9559086 620 9560086 620 9561086 620 9562086 620 9563086 620 9564086 620 9565086 620 9566086 620 9567086 620 9568086 620 9569086 620 9570086 620 9571086 620 9572086 620 9573086 620 9574086 620 9575086 620 9576086 620 9577086 620 9578086 620 9579086 620 9580086 620 9581086 620 9582086 620 9583086 620 9584086 620 9585086 620 9586086 620 9587086 620 9588

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0866209574 / 086 6209574 / 086 620 9574 …

4290

Nếu ai bị Số điện thoại 0866209574 hoặc 086 6209574 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha