Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0866209511 hoặc 086 6209511 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Spam, gọi lại thì là người máy trả lời

    086 620 9496086 620 9497086 620 9498086 620 9499086 620 9500086 620 9501086 620 9502086 620 9503086 620 9504086 620 9505086 620 9506086 620 9507086 620 9508086 620 9509086 620 9510086 620 9511086 620 9512086 620 9513086 620 9514086 620 9515086 620 9516086 620 9517086 620 9518086 620 9519086 620 9520086 620 9521086 620 9522086 620 9523086 620 9524086 620 9525

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0866209511 / 086 6209511 / 086 620 9511 …

4074

Nếu ai bị Số điện thoại 0866209511 hoặc 086 6209511 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha