Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0866208949 hoặc 086 6208949 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 3 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    086 620 8934086 620 8935086 620 8936086 620 8937086 620 8938086 620 8939086 620 8940086 620 8941086 620 8942086 620 8943086 620 8944086 620 8945086 620 8946086 620 8947086 620 8948086 620 8949086 620 8950086 620 8951086 620 8952086 620 8953086 620 8954086 620 8955086 620 8956086 620 8957086 620 8958086 620 8959086 620 8960086 620 8961086 620 8962086 620 8963

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0866208949 / 086 6208949 / 086 620 8949 …

4288

Nếu ai bị Số điện thoại 0866208949 hoặc 086 6208949 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha