Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0866208940 hoặc 086 6208940 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Số điện thoại lạ nhay máy

    086 620 8925086 620 8926086 620 8927086 620 8928086 620 8929086 620 8930086 620 8931086 620 8932086 620 8933086 620 8934086 620 8935086 620 8936086 620 8937086 620 8938086 620 8939086 620 8940086 620 8941086 620 8942086 620 8943086 620 8944086 620 8945086 620 8946086 620 8947086 620 8948086 620 8949086 620 8950086 620 8951086 620 8952086 620 8953086 620 8954

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0866208940 / 086 6208940 / 086 620 8940 …

4494

Nếu ai bị Số điện thoại 0866208940 hoặc 086 6208940 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha