Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0866208924 hoặc 086 6208924 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Suốt ngày nhá máy

    086 620 8909086 620 8910086 620 8911086 620 8912086 620 8913086 620 8914086 620 8915086 620 8916086 620 8917086 620 8918086 620 8919086 620 8920086 620 8921086 620 8922086 620 8923086 620 8924086 620 8925086 620 8926086 620 8927086 620 8928086 620 8929086 620 8930086 620 8931086 620 8932086 620 8933086 620 8934086 620 8935086 620 8936086 620 8937086 620 8938

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0866208924 / 086 6208924 / 086 620 8924 …

4577

Nếu ai bị Số điện thoại 0866208924 hoặc 086 6208924 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha