Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0866208902 hoặc 086 6208902 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Ko thông tin

    086 620 8887086 620 8888086 620 8889086 620 8890086 620 8891086 620 8892086 620 8893086 620 8894086 620 8895086 620 8896086 620 8897086 620 8898086 620 8899086 620 8900086 620 8901086 620 8902086 620 8903086 620 8904086 620 8905086 620 8906086 620 8907086 620 8908086 620 8909086 620 8910086 620 8911086 620 8912086 620 8913086 620 8914086 620 8915086 620 8916

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0866208902 / 086 6208902 / 086 620 8902 …

4350

Nếu ai bị Số điện thoại 0866208902 hoặc 086 6208902 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha