Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0866208842 hoặc 086 6208842 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nhá máy dấu hiệu lừa đảo

    086 620 8827086 620 8828086 620 8829086 620 8830086 620 8831086 620 8832086 620 8833086 620 8834086 620 8835086 620 8836086 620 8837086 620 8838086 620 8839086 620 8840086 620 8841086 620 8842086 620 8843086 620 8844086 620 8845086 620 8846086 620 8847086 620 8848086 620 8849086 620 8850086 620 8851086 620 8852086 620 8853086 620 8854086 620 8855086 620 8856

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0866208842 / 086 6208842 / 086 620 8842 …

4386

Nếu ai bị Số điện thoại 0866208842 hoặc 086 6208842 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha