Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0866208774 hoặc 086 6208774 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần

    086 620 8759086 620 8760086 620 8761086 620 8762086 620 8763086 620 8764086 620 8765086 620 8766086 620 8767086 620 8768086 620 8769086 620 8770086 620 8771086 620 8772086 620 8773086 620 8774086 620 8775086 620 8776086 620 8777086 620 8778086 620 8779086 620 8780086 620 8781086 620 8782086 620 8783086 620 8784086 620 8785086 620 8786086 620 8787086 620 8788

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0866208774 / 086 6208774 / 086 620 8774 …

4431

Nếu ai bị Số điện thoại 0866208774 hoặc 086 6208774 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha