Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0866208133 hoặc 086 6208133 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
thị trường ck

    086 620 8118086 620 8119086 620 8120086 620 8121086 620 8122086 620 8123086 620 8124086 620 8125086 620 8126086 620 8127086 620 8128086 620 8129086 620 8130086 620 8131086 620 8132086 620 8133086 620 8134086 620 8135086 620 8136086 620 8137086 620 8138086 620 8139086 620 8140086 620 8141086 620 8142086 620 8143086 620 8144086 620 8145086 620 8146086 620 8147

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0866208133 / 086 6208133 / 086 620 8133 …

4585

Nếu ai bị Số điện thoại 0866208133 hoặc 086 6208133 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha