Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0866207984 hoặc 086 6207984 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nháy may

    086 620 7969086 620 7970086 620 7971086 620 7972086 620 7973086 620 7974086 620 7975086 620 7976086 620 7977086 620 7978086 620 7979086 620 7980086 620 7981086 620 7982086 620 7983086 620 7984086 620 7985086 620 7986086 620 7987086 620 7988086 620 7989086 620 7990086 620 7991086 620 7992086 620 7993086 620 7994086 620 7995086 620 7996086 620 7997086 620 7998

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0866207984 / 086 6207984 / 086 620 7984 …

4279

Nếu ai bị Số điện thoại 0866207984 hoặc 086 6207984 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha