Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0866207947 hoặc 086 6207947 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Lừa đảo các bn nên chánh xa

    086 620 7932086 620 7933086 620 7934086 620 7935086 620 7936086 620 7937086 620 7938086 620 7939086 620 7940086 620 7941086 620 7942086 620 7943086 620 7944086 620 7945086 620 7946086 620 7947086 620 7948086 620 7949086 620 7950086 620 7951086 620 7952086 620 7953086 620 7954086 620 7955086 620 7956086 620 7957086 620 7958086 620 7959086 620 7960086 620 7961

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0866207947 / 086 6207947 / 086 620 7947 …

4256

Nếu ai bị Số điện thoại 0866207947 hoặc 086 6207947 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha