Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0866207929 hoặc 086 6207929 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 3 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nhay may

nháy máy
nháy máy

    086 620 7914086 620 7915086 620 7916086 620 7917086 620 7918086 620 7919086 620 7920086 620 7921086 620 7922086 620 7923086 620 7924086 620 7925086 620 7926086 620 7927086 620 7928086 620 7929086 620 7930086 620 7931086 620 7932086 620 7933086 620 7934086 620 7935086 620 7936086 620 7937086 620 7938086 620 7939086 620 7940086 620 7941086 620 7942086 620 7943

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0866207929 / 086 6207929 / 086 620 7929 …

4404

Nếu ai bị Số điện thoại 0866207929 hoặc 086 6207929 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha