Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0866206814 hoặc 086 6206814 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
gọi làm phiền

    086 620 6799086 620 6800086 620 6801086 620 6802086 620 6803086 620 6804086 620 6805086 620 6806086 620 6807086 620 6808086 620 6809086 620 6810086 620 6811086 620 6812086 620 6813086 620 6814086 620 6815086 620 6816086 620 6817086 620 6818086 620 6819086 620 6820086 620 6821086 620 6822086 620 6823086 620 6824086 620 6825086 620 6826086 620 6827086 620 6828

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0866206814 / 086 6206814 / 086 620 6814 …

4436

Nếu ai bị Số điện thoại 0866206814 hoặc 086 6206814 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha