Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0866206750 hoặc 086 6206750 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Gọi tào alo

    086 620 6735086 620 6736086 620 6737086 620 6738086 620 6739086 620 6740086 620 6741086 620 6742086 620 6743086 620 6744086 620 6745086 620 6746086 620 6747086 620 6748086 620 6749086 620 6750086 620 6751086 620 6752086 620 6753086 620 6754086 620 6755086 620 6756086 620 6757086 620 6758086 620 6759086 620 6760086 620 6761086 620 6762086 620 6763086 620 6764

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0866206750 / 086 6206750 / 086 620 6750 …

4226

Nếu ai bị Số điện thoại 0866206750 hoặc 086 6206750 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha