Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0866205224 hoặc 086 6205224 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
lừa đảo

    086 620 5209086 620 5210086 620 5211086 620 5212086 620 5213086 620 5214086 620 5215086 620 5216086 620 5217086 620 5218086 620 5219086 620 5220086 620 5221086 620 5222086 620 5223086 620 5224086 620 5225086 620 5226086 620 5227086 620 5228086 620 5229086 620 5230086 620 5231086 620 5232086 620 5233086 620 5234086 620 5235086 620 5236086 620 5237086 620 5238

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0866205224 / 086 6205224 / 086 620 5224 …

4338

Nếu ai bị Số điện thoại 0866205224 hoặc 086 6205224 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha